Narzędzie atrybucji konwersji obrazuje jak wygląda ścieżka konwersji dla danego konta. Modelowanie atrybucji konwersji daje możliwość sprawdzenia, które kanały biorą udział w ścieżce konwersji oraz ile kliknięć lub wyświetleń zazwyczaj potrzebują użytkownicy, aby dokonać konwersji.

Konwersje

Aby przejść do atrybucji należy zalogować się na konto AdWords, kliknąć w Narzędzia w górnym menu i wybrać Atrybucja.
Domyślnie wybranym zakresem dat jest ostatnie 30 dni, ale możesz wybrać dowolny zakres lub porównanie dwóch zakresów dat.
Możesz analizować atrybucję wszystkich konwersji (domyślnie) lub wybrać działanie, dla którego chcesz zobaczyć atrybucję. W lewym menu należy wybrać raport:

Najważniejsze konwersje

Raport najważniejszych konwersji przypisuje ilość konwersji (a także wartość konwersji) do poszczególnych działań powodujących konwersję.

Konwersje wspomagane

 • W raporcie konwersje wspomagane domyślnie wybranym wymiarem są kampanie, a danymi w kolejnych kolumnach ilość konwersji z ostatniego kliknięcia i ilość konwersji wspomaganych kliknięciami. Wymiar Kampanie można zmienić na grupy reklam, słowa kluczowe lub typ dopasowania.
 • W ostatniej kolumnie przedstawiony jest stosunek konwersji wspomaganych kliknięciami do konwersji z ostatniego kliknięcia. Wartość bliska 0 oznacza większy udział w końcowym etapie ścieżki konwersji. Wynik bliski 1 oznacza porównywalny udział we wspomaganiu i finalizowaniu konwersji, natomiast im wyższa wartość powyżej1 - tym większy udział kanału we wspomaganiu konwersji.

Klikając w tą zakładkę otrzymasz raport pokazujący, która kampania zapoczątkowała kliknięciem daną ilość konwersji.
Klikając w tą zakładkę wygenerujesz raport z konwersjami przyporządkowanymi do pierwszego kliknięcia. Tutaj również wymiar kampanie możesz zmienić na grupę reklam, słowo kluczowe lub dopasowanie.

Analiza ostatniego kliknięcia

Raport Analiza ostatniego kliknięcia jest analogiczny do raportu Analiza pierwszego kliknięcia, z tą różnicą, że przyporządkowuje konwersje do kanału, który spowodował ostatnie kliknięcie przed konwersją.

Najważniejsze ścieżki

Raport Najważniejsze ścieżki w przejrzysty sposób pokazuje, jak wyglądały ścieżki konwersji oraz ilość i wartość konwersji dla poszczególnych sekwencji.
Domyślnie wyświetlany raport - Ścieżka kampanii (kliknięcia), możesz zmienić na ścieżki grup reklam lub słów kluczowych lub na ścieżki uwzględniające wyświetlenia.

Upływ czasu

Raport Upływ czasu obrazuje ile czasu upływa między pierwszym kliknięciem a konwersją. Domyślnie raport pokazuje ile konwersji nastąpiło po upływie mniej niż jednego dnia, potem kolejno aż do ostatniego wiersza - 12 dni i więcej. Można wyświetlić ten raport również dla wymiaru - Godziny przed konwersją.

Długość ścieżki

Długość ścieżki to raport przyporządkowujący ilość konwersji do ilości kliknięć przed konwersją.

Modelowanie atrybucji

Modelowanie atrybucji to raport przyporządkowujący poszczególnym kampaniom, grupom reklam czy słowom kluczowym ilość konwersji na podstawie 5 modeli. Możesz zmieniać raport wybierając poszczególne modele atrybucji i przypisując konwersję według nich. Dostępne modele atrybucji:

 • ostatnie kliknięcie,
 • pierwsze kliknięcie,
 • liniowy,
 • rozkład czasowy,
 • uwzględnienie pozycji.

Raport ten uwzględnia również koszt wszystkich konwersji i koszt jednej konwersji dla poszczególnych kanałów.

Zbiór raportów Atrybucja jest bardzo podobny do raportu Konwersje w Analytics, nie zawiera jednak danych o kliknięciach spoza AdWords.

 • ostatnie kliknięcie,
 • pierwsze kliknięcie,
 • liniowy,
 • rozkład czasowy,
 • uwzględnienie pozycji.

Raport ten uwzględnia również koszt wszystkich konwersji i koszt jednej konwersji dla poszczególnych kanałów.

Zbiór raportów Atrybucja jest bardzo podobny do raportu Konwersje w Analytics, nie zawiera jednak danych o kliknięciach spoza AdWords.