Dostępne typy dopasowania słów kluczowych:

  • dopasowanie przybliżone,
  • modyfikator dopasowania ścisłego,
  • dopasowanie do wyrażenia,
  • dopasowanie ścisłe,
  • dopasowanie wykluczające.

Dopasowanie przybliżone

Słowa kluczowe Adwords mogą posiadać dopasowanie przybliżone, które obejmuje wyszukiwania z błędną pisownią, synonimy, a także podobne wyszukiwania. Przybliżony typ dopasowania uwzględnia również ostatnie wyszukiwania użytkownika. Reklama może się wyświetlać jeśli wyszukiwana fraza zawiera elementy słowa kluczowego. Dopasowanie przybliżone najkorzystniej połączyć z wykluczającymi słowami kluczowymi. Przybliżony typ dopasowania nie wymaga używania specjalnych symboli, jest to domyślny typ dopasowania słów kluczowych w Adwords.

Dopasowania

Modyfikator dopasowania ścisłego

Modyfikator dopasowania ścisłego obejmuje wyszukiwania zawierające elementy oznaczone symbolem +, reklamy nie wyświetlają się dla synonimów. Znak + należy dodać do tych wyrazów, które mają się znaleźć w wyszukiwanym haśle. Kolejność słów jest nieistotna. Poprawnie skonstruowane słowo kluczowe w dopasowaniu przybliżonym z modyfikatorem powinno wyglądać np. tak: +słowo kluczowe +słowo kluczowe. Podobnie jak w przypadku dopasowania przybliżonego możemy stosować wykluczające słowa kluczowe, aby wyeliminować nie odpowiednie wyszukiwania.

Dopasowanie do wyrażenia

Dopasowanie do wyrażenia oznaczone jest symbolem ” ”, obejmuje wyświetlenia dla haseł zawierających całe wyrażenie lub jego zbliżoną odmianę. Wyszukiwane hasło może zawierać dodatkowe słowa przed wyrażeniem lub po nim. Poprawnie skonstruowane słowo kluczowe w dopasowaniu do wyrażenia powinno wyglądać np. tak: ”słowo kluczowe słowo kluczowe”. W przypadku dopasowania przybliżonego również może być konieczne stosowanie wykluczających słów kluczowych.

Dopasowanie ścisłe

Typu dopasowania ścisłego używamy wstawiając słowo kluczowe w kwadratowy nawias – [słowo kluczowe słowo kluczowe]. Wyszukiwane hasło może być bliską odmianą słowa kluczowego, ale nie może zawierać dodatkowych wyrazów. Dopasowanie ścisłe jest najprecyzyjniejszym typem dopasowania słów kluczowych w Adwords. Użycie tego typu dopasowania nie wymaga stosowania wykluczających słów kluczowych.

Dopasowanie wykluczające

Stosując wykluczające słowa kluczowe należy pamiętać o dodaniu synonimów oraz formy liczby pojedynczej i mnogiej. Wykluczające słowa kluczowe można dodawać na poziomie kampanii lub grupy reklam, klikając w kartę „Wykluczające słowa kluczowe” lub „Wyszukiwane hasła”.

Warto wiedzieć

Pojedyncze wyrażenie kluczowe zastosowane w kampanii Google Adwords może odpowiadać za wyświetlanie reklam dla kilku fraz, a w skrajnych przypadkach dla kilkuset lub kilku tysięcy. Przy nieprofesjonalnej konfiguracji często zdarza się, że największe koszty generują frazy, które nie do końca odpowiadają oferowanym produktom lub usługom, dlatego warto powierzyć konfigurację i optymalizację kampanii Certyfikowanym Partnerom Google. Ja oczywiście polecam KS!