Spis treści

Koniec zakazu reklamy adwokackiej. Na czym polegają nowe zasady?

Jeszcze do niedawna adwokatom nie wolno było reklamować swoich usług prawniczych celem dotarcia do potencjalnych klientów. Paragraf 23 Kodeksu Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) mówił, iż: „Adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy, jak również zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu oraz współpracy z podmiotami pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego”. [ Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu]

Przyjęta w maju 2023 roku uchwała zmieniła zasady zawarte w Kodeksie Etyki Adwokackiej. Zniosła ona zakazy dotyczące korzystania z informacji handlowej przez osoby pełniące zawód adwokata. Na jej mocy adwokaci mogą w sposób legalny promować za pośrednictwem internetu swoje usługi, odnosić się do prowadzonych przez ich kancelarie spraw, umieszczać na stronach internetowych opinie zadowolonych klientów (za zgodą), jak również ujawniać stawki swojego wynagrodzenia.

Podpisywanie mowy

Czy adwokaci powinni się reklamować?

Istnieje wiele sposobów, dzięki którym adwokaci mogą skutecznie, a przede wszystkim bezpiecznie promować swoje usługi zgodnie z obowiązującym prawem, nie łamiąc przy tym zasad etyki zawodowej. Jak zatem promować usługi prawne i docierać do swoich potencjalnych klientów? Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań jest marketing internetowy.

W ramach marketingu internetowego możemy wykorzystywać narzędzia takie jak:

 • Pozycjonowanie strony internetowej kancelarii,
 • Utworzenie wizytówki kancelarii w Google,
 • Reklamy Google Ads,
 • Prowadzenie bloga zawierającego merytoryczne treści,
 • Utworzenie i regularne prowadzenie profilu na Linkedin,
 • Prowadzenie profili w mediach społecznościowych i udzielanie informacji w tematyce prawnej - Instagram, a nawet TikTok,
 • Prowadzenie własnego podcastu lub/i kanału na YouTube,
 • Prowadzenie dedykowanej grupy na Facebooku i umieszczanie treści edukacyjnych.

Może zainteresuje Cię ten artykuł: Wizytówki Google Maps — Statystyki. Zobacz korzyści płynące z profilu w Google!

Radcy prawni - reklama kancelarii prawnej

Od stycznia 2023 roku zaczęły obowiązywać zmiany w Kodeksie Etyki Radców Prawnych, które zostały uchwalone w lipcu 2022 roku i wprowadzały regulacje dotyczące informowania o wykonywaniu zawodu. Radcy prawni wraz z wejściem w życie ustawy mogą prowadzić komunikację marketingową mającą na celu promocję ich wizerunku, usług czy kancelarii. Wszelkie informacje powinny jednak być publikowane z dbałością o treść tzn. nie może być ona nieprawdziwa i wprowadzać odbiorcy w błąd. Ważny jest także sposób przekazu, mowa tu o nachalnym sposobie kierowania promocji do osób, które nie są zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej.

Treści informujące związane z wykonywaniem zawodu przez radcę prawnego:

 • nie powinny zawierać oznak nieuczciwej konkurencji tj. działać na jej niekorzyść,
 • nie mogą zawierać wartościujących sformułowań, takich jak: najlepszy, najbardziej doświadczony, najskuteczniejszy itp.
 • muszą być pozbawione zapewniających deklaracji, które mówią o osiągnięciu konkretnego wyniku w sprawie.

Przykłady treści niezgodnych z Kodeksem Etyki Radców Prawnych

Nasza kancelaria adwokacka jest najlepszą w okolicy!
Jesteśmy niezawodni. Z Nami wygrasz każdą sprawę!

Co z kancelarią notarialną?

Notariusz, jako osoba pełniąca zawód zaufania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia notariatu w sposób należyty, w związku z tym wszelkie niedozwolone działania lub uchybienia mogą zostać ukarane. Notariuszy obowiązuje całkowity zakaz reklamy osobistej, która traktowana jest, jako czyn nieuczciwej konkurencji, dotyczy to także sztucznego pozycjonowania strony.

Jednakże istnieją sposoby pozwalające w legalny sposób uzyskać lepszą widoczność w Internecie oraz wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania. Po pierwsze właściciel kancelarii notarialnej może w ramach prowadzonej działalności zawodowej posiadać własną stronę internetową. Wygląd oraz treści, jakie notariusze mogą zamieszczać na stronach internetowych, ściśle określa Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza. Powinna zawierać jedynie niezbędne informacje, które są potrzebne klientom zainteresowanym usługami kancelarii.

Prawo nie zabrania również prowadzenia informacyjnej wizytówki w Google. Dzięki dobrej optymalizacji pozwala ona uzyskać wysokie pozycje i staje się kolejnym kanałem dotarcia do potencjalnych klientów na rynku lokalnym.

Może Cię zainteresować: Jak stworzyć wizytówkę firmową w Google Maps

W jaki sposób adwokat może posługiwać się informacją handlową?

Dzięki uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej, która została przyjęta 26 maja 2023 roku, nastąpiły kluczowe zmiany w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej:

 • zniesiono całkowity zakaz reklamy pomocy prawnej,
 • wprowadzono ograniczenia treści zamieszczanych w informacjach handlowych.

Za sprawą tych zmian adwokaci zyskali możliwość promowania swojej działalności zawodowej, jednakże członkowie adwokatury muszą pamiętać, że obowiązuje ich zakaz posługiwania się informacją handlową:

 • uchybiającą godność innych osób,
 • naruszającą zasadę koleżeństwa i lojalności,
 • naruszającą tajemnicę adwokacką,
 • naruszającą niezależność adwokata,
 • porównawczą, nierzetelną, nieprawdziwą, podstępną, niestosowną lub natarczywą,
 • zawierającą treści ocenne i wprowadzającą w błąd,
 • tworzącą poczucie nieuzasadnionego oczekiwania co do wyników świadczonej pomocy prawnej,
 • odwołującą się do uczuć lub emocji,
 • nadużywającą zaufania, brak wiedzy bądź doświadczenia odbiorcy,
 • zawierającą treści haniebne i uchybiające zasadom etyki,
 • umieszczoną w niestosownym lub nieodpowiednim miejscu.

Zniesienie zakazu reklamy adwokackiej nie daje adwokatom pełnej swobody w promowaniu swoich usług. Niemniej jednak stanowi to istotną zmianę w kontekście działalności adwokackiej i sprawnego docierania do mocodawców zainteresowanych skorzystaniem z kompleksowych usług prawniczych.

Figurka Temidy

Marketing wyrobów medycznych

Wprowadzone w ubiegłym roku (2023) zmiany dotyczące form promowania wyrobów medycznych wstrząsnęły nie tylko środowiskiem lekarzy i innych zawodów medycznych, ale dotknęły także branżę beauty i medycyny estetycznej.

Na samym początku warto pochylić się nad pojęciem „wyrobu medycznego”. Jego prawna definicja została zawarta w treści unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2017/745).

Zgodnie z treścią, w uproszczeniu „wyrób medyczny” oznacza aparat, narzędzie, urządzenie, oprogramowanie, implant, odczynnik, materiał lub inny artykuł, który został przewidziany przez producenta do zastosowania medycznego. Przykładem takiego wyrobu może być aparat USG, aparat rentgenowski, implanty, a także przedmioty i towary, takie jak: okulary korekcyjne, soczewki kontaktowe, lasery kosmetyczne służące do usuwania tatuaży i włosów, kwas hialuronowy oraz botoks.

Gabinet zabiegowy

Definicja reklamy wyrobów medycznych

Może Cię zaskoczę, bo chociaż nowe przepisy mówią o reklamie wyrobów medycznych, nigdzie nie definiują pojęcia „reklamy”. Natomiast bardzo szeroko opisują, do jakich działań marketingowych mają zastosowanie nowe regulacje. Główną zasadą odnośnie reklamowania wyrobów medycznych jest niewprowadzanie w błąd pacjentów lub użytkowników.

Reklama nie może:

 • sugerować innego zastosowania wyrobu, niż te, do których przeprowadzono ocenę zgodności.
 • wywoływać fałszywego wrażenia do właściwości wyrobu lub co do diagnozy/leczenia,
 • nie informować o prawdopodobnym ryzyku, które jest związane z użytkowaniem wyrobu zgodnie z jego zastosowaniem,
 • przypisywać wyrobowi funkcji oraz właściwości, jakich nie posiada,
 • wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawód medyczny lub takich, które się za nie podają, a także przedstawiać osoby prezentujące dany wyrób w sposób sugerujący lub stwarzający pozory wykonywania zawodu medycznego (uproszczając, w reklamach nie mogą występować faktyczni lekarze oraz aktorzy odgrywający rolę medyka),
 • bezpośrednio wzywać dzieci do kupienia wyrobów medycznych lub nakłaniania rodziców bądź innych osób dorosłych do kupienia im reklamowanych wyrobów,
 • dotyczyć wyrobów z przeznaczeniem do użytku przez użytkowników innych niż laicy (oznacza to, że reklamowane nie mogą być wyroby, których zastosowanie przewidziane jest wyłącznie przez lekarzy).

Dodatkowo reklama skierowana do publicznej wiadomości np. w mediach społecznościowych musi być prowadzona w sposób zrozumiały dla tzw. laików, czyli osób, które nie posiadają wykształcenia medycznego.

Co zatem nie jest reklamą?

Według nowej ustawy reklamą nie są:

 • informacje umieszczone na opakowaniach produktów oraz załączone do wyrobów medycznych,
 • katalogi handlowe i cenniki, które zawierają wyłącznie nazwę handlową, cenę i/lub specyfikację techniczną.

Inne branże z surowymi ograniczeniami w reklamie

Oprócz branży medycznej i adwokatury istnieją inne branże, dla których przewidziano rygorystyczne regulacje prawne. Przykładowo sektory tytoniowy i alkoholowy podlegają ograniczeniom wynikającym z konieczności ochrony zdrowia publicznego.

Zakaz reklamy alkoholu

Reklamowanie wyrobów alkoholowych w przestrzeni internetowej podlega ściśle określonym regulacjom prawnym, które ograniczają dostęp do tego typu treści osobom niepełnoletnim. Obecnie dozwolone jest umieszczanie reklam alkoholu wyłącznie na stronach przeznaczonych dla osób dorosłych.

Zakaz promocji produktów i wyrobów tytoniowych

Prawo unijne i krajowe nakłada rygorystyczne ograniczenia w kwestii promocji wyrobów tytoniowych. Zgodnie z obowiązującą dyrektywą UE, wszelkie formy reklamy tychże produktów są zabronione. Obejmuje to również przestrzeń globalnej komunikacji, czyli Internet.

Gry hazardowe i zakłady bukmacherskie

Na mocy ustawy hazardowej, która weszła w życie wraz z 1 kwietnia 2017 roku, kasyna nie mogą być reklamowane w Polsce. Według Google reklamy dotyczące hazardu muszą być skierowane wyłącznie do osób pełnoletnich. Podmioty prowadzące działalność tego typu muszą uzyskać odpowiednie licencje oraz przestrzegać przepisów dotyczących zarówno sposobu, jak i zakresu promocji usług.

Branża erotyczna

Na portalach społecznościowych, jak i w polityce Google możemy znaleźć wyraźne sformułowania na temat jakichkolwiek treści promocyjnych o charakterze seksualnym. Całkowity zakaz w branży erotycznej dotyczy m.in. reklam graficznych, reklam aplikacji, reklam displayowych oraz możliwości wystawiania opinii przez klientów.

Podsumowanie

Bardzo ważne jest, aby pamiętać o tym, iż każda branża posiada swoje standardy, które bardzo często regulowane są przez prawne zasady, których należy przestrzegać. Promowanie swojego biznesu w sektorach napotykających na swojej drodze pewne ograniczenia lub zakaz reklamy, bądź są niezgodne z zasadami etyki i godności zawodu wymagają kreatywności i znajomości alternatywnych metod. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pozycjonowania wizytówki Google lub zaczerpnąć wiedzy na ten temat od osób z Twojej branży, dołącz do naszej grupy na Facebooku 👉 https://www.facebook.com/top1wmapach/

Treść artykułu odzwierciedla osobiste interpretacje autora dotyczące omawianych zagadnień prawnych i jest przeznaczona wyłącznie do celów edukacyjnych. Artykuł nie stanowi porady prawnej. Wszelkie decyzje prawne lub działania podejmowane na podstawie treści tego artykułu powinny być konsultowane z profesjonalnym doradcą prawnym.