Polityka Prywatności

Tytułem wstępu

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna, dlatego korzystając z naszej strony internetowej możesz czuć się bezpiecznie. Mając na względzie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych "RODO" przedstawiamy politykę prywatności dostosowaną do nowych wytycznych.

Zestaw definicji

Administrator Danych Osobowych - Spółka KS Sp. z o.o. posiadająca adres: Gorzyce 141, 38-230 Nowy Żmigród, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000799946, REGON: 384159183, NIP: 6852338589, e-mail: ado@ks.pl

Strona Internetowa - Witryna agencji KS znajdująca się pod adresem: https://ks.pl

Dane Osobowe

Zlecając nam przygotowanie oferty poprzez wysłanie maila lub wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej jesteś proszony o podanie danych osobowych. Dane są przetwarzane w celu:

 • przygotowania oferty współpracy,
 • wymiany korespondencji w celu przedstawienia przygotowanej oferty

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażona na stronie internetowej.

Zamierzając korzystać z usług KS, jesteś poproszony o podanie danych osobowych w celu:

 • przygotowania umowy współpracy,
 • świadczenia usług,
 • wymiany korespondencji

Podstawą przetwarzania danych jest (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

 • zgoda wyrażona na stronie internetowej,
 • umowa o świadczenie usług oraz działania podejmowane na Twoje żądanie, które wymagają przygotowania umowy.

Dodatkowo, podstawą przetwarzania danych jest (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

 • prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, czyli przetwarzanie danych w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń,
 • prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, czyli przetwarzanie danych w celach analitycznych, statystycznych i badawczych (dotyczy np.: badania zachowań i satysfakcji użytkowników strony internetowej)

We wszystkich przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne. Są jednak niezbędne w celu zawarcia umowy z KS Sp. z o.o. W przypadku nie podania danych osobowych nie będziemy w stanie przygotować oferty i przesłać jej drogą mailową.

Zgoda do przetwarzania danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Twoich danych jest zgodne z prawem.

Okres Przetwarzania Danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w okresie, w którym mamy do tego podstawę prawną. Podstawa prawna wygasa w przypadku kiedy:

 • Cofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a zgoda ta stanowiła podstawę prawną do przetwarzania danych.
 • Dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową będzie niemożliwe.
 • Uznany zostanie Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, których podstawą prawną był uzasadniony interes administratora danych osobowych lub dane były przetwarzane w celach analitycznych, statystycznych i badawczych.

Przywiązujemy dużą uwagę do BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

Stosujemy środki zgodne z przepisami prawa, wśród nich między innymi szyfrowane połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Przesyłane dane osobowe są szyfrowane.

Masz prawo:

 • Zażądać dostępu do Twoich danych, dowiedzieć się czy i ewentualnie jakie Twoje dane osobowe są przetwarzane przez administratora.
 • Poprosić o sprostowanie, zaktualizowanie lub usunięcie danych osobowych.
 • Ograniczyć możliwość przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • a także poprosić o przeniesienie danych do innego administratora.

Jeżeli zastosowanie ma przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora) przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację.

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzanie przez administratora niezgodnie z prawem zachęcamy do kontaktu z nami: ado@ks.pl. Przysługuje Państwu również możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego.

Dostawcy usług zewnętrznych oraz odbiorcy danych

Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym Twoje dane mogą zostać przekazane. Wśród nich znajdują się:

 • podmioty wykonujące zlecenia na rzecz administratora danych, z którymi administrator danych współpracuje na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • hostingodawcy oraz dostawcy oprogramowania (na przykład oprogramowanie do obsługi księgowej),
 • biuro rachunkowe obsługujące firmę administratora danych,
 • podmioty zapewniające wsparcie techniczne, usługi marketingowe oraz umożliwiające aktualizację serwisów,
 • portale społecznościowe.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych (RODO)  zapraszamy do kontaktu: ado@ks.pl

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na temat plików cookies.

(4,7/5), głosów: 39
Ocena strony:
Go Top