Polityka Prywatności

Niniejszy dokument reguluje politykę prywatności i plików cookies serwisu internetowego prowadzonego w domenie ks.pl zwanego dalej Serwisem.

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna, dlatego korzystając z naszego Serwisu możesz czuć się bezpiecznie. Mając na względzie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych "RODO" przedstawiamy politykę prywatności.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest KS Sp. z o.o. Gorzyce 141, 38-230 Nowy Żmigród, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000799946, REGON: 384159183, NIP: 6852338589, e-mail: ado@ks.pl.

2. Dane osobowe

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolne wprowadzenie danych, które zostają wprowadzone do systemu CRM lub systemu mailingowego oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie. Informacje te są jednak niezbędne w celu zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będziemy w stanie przygotować oferty i przesłać jej drogą mailową.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy w konkretnych zbiorach i zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje zbiory danych przetwarzanych w obrębie Serwisu.

Nazwa zbioru Podstawa prawna Zakres przetwarzania danych Cel przetwarzania Czas przetwarzania
Formularz kontaktowy 6 pkt 1 lit. a) RODO – przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody
 • e-mail,
 • telefon,
 • strona internetowa,
 • typ i język przeglądarki oraz systemu,
 • adres IP, host
Umożliwienie kontaktu z usługodawcą w celu przedstawienia oferty dotyczącej usługi. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
Newsletter 6 pkt 1 lit. a) RODO – przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody
 • imię,
 • email,
 • typ i język przeglądarki oraz systemu,
 • adres IP, host
Umożliwienie dostarczenia subskrybentom nowości i informacji związanych z profilem działalności firmy oraz przesłanie aktualnych promocji. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
Pliki cookies 6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów
 • typ i język przeglądarki oraz systemu
 • adres IP, host
Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych.

Dane będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

Dane osobowe związane ze świadczeniem usług, w tym sprzedaży, będą przechowywane do czasu możliwego dochodzenia roszczeń od nas lub przez nas, tj. zgodnie z powszechnie obowiązującymi terminami przedawnienia roszczeń.

3. Odbiorcy danych

Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym Twoje dane mogą zostać przekazane. Wśród nich znajdują się:

 • podmioty wykonujące zlecenia na rzecz administratora danych, z którymi administrator danych współpracuje na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • hostingodawcy oraz dostawcy oprogramowania (na przykład oprogramowanie do obsługi księgowej),
 • biuro rachunkowe obsługujące firmę administratora danych,
 • podmioty zapewniające wsparcie techniczne, system CRM, system mailingowy,
 • portale społecznościowe.

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców tj. Google, Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. do: Stany Zjednoczone Ameryki (USA).

4. Uprawnienia Użytkownika

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują konkretne uprawnienia uzależnione od podstawy prawnej.

Prawo dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz dodatkowych informacji.

Prawo do sprostowania danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Prawo do bycia zapomnianym - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania - osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia skargi - jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00);

PLIKI COOKIES - WPROWADZENIE

Serwis wykorzystuje pliki cookies.

1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Rodzaje plików cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. Pliki cookies Administratora danych

Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Dodatkowo zapisywana jest historia przeglądanych podstron. Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Strony WWW staje się łatwiejsze i przyjemniejsze w użytkowaniu.

Pliki cookies podmiotów trzecich

Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 • Google Ads - pozwalają one na realizację kampanii reklamowych,
 • Google Analytics – pozwalają one na badanie zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,
 • YouTube – pozwalają one na śledzenie odtwarzania filmów przez Użytkownika.

Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy.

Wykorzystujemy również pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone w ramach usług Facebook Pixel, który umożliwia analizowanie działań podejmowanych przez użytkowników w Serwisie, a także ocenę skuteczności reklam. Zarządzanie tagiem pixelowym Facebook jest możliwe za pośrednictwem serwisu Facebook.

5. Zgoda na używanie plików cookies

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdej chwili. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia w korzystaniu z Serwisu i jego funkcjonalności, a nawet uniemożliwić z jego korzystania.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej zainstalowanej w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu końcowym.

Domyślne ustawienia przeglądarki dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików, konieczna jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest ich usuwanie i wyłączenie w każdym momencie dla wszystkich stron internetowych lub konkretnej witryn. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach i sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej.

(4.7/5), głosów: 113
Ocena strony:
Go Top