Co to jest ROI - Definicja

ROI (ang. return on investment, zwrot z inwestycji) to wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji. Pozwala ocenić efektywność podejmowanych działań marketingowych i opłacalność korzystania z reklam. ROI stara się bezpośrednio zmierzyć kwotę zwrotu z określonej inwestycji w stosunku do jej kosztów. Aby obliczyć ROI, zysk (lub zwrot) z kampanii jest dzielony przez jej koszt. Wynik jest wyrażony w procentach.

Co to jest ROI?

Jak obliczyć ROI?

Aby obliczyć wskaźnik ROI należy posłużyć się następującym wzorem:

ROI = (przychód - koszt sprzedanych towarów i usług) / koszt sprzedanych towarów i usług x 100%

przychód - jest to kwota na jaką został sprzedany dany towar,

koszt sprzedanych towarów i usług - jest to koszt poniesiony na wytworzenie danego produktu oraz na jego reklamę.

Przykład

Przykładowo, aby obliczyć zwrot z inwestycji firmy, weźmy pod uwagę produkt, którego koszt produkcji wynosi 100 PLN, a sprzedaż 200 PLN. Produkt ten reklamowany jest w Google Ads i udało się go sprzedać w liczbie 6 sztuk. Przychód wynosi więc 1200 PLN, a koszty reklamy w Google Ads 200 PLN. ROI wynosi zatem: (1200 PLN - (600 PLN + 200 PLN)) / (600 PLN + 200 PLN) x 100%, czyli 50%.

Czy wskaźnik ten zawsze się sprawdza?

Choć obliczanie wskaźnika ROI świetnie nadaje się w przypadku oceny działań marketingowych oraz zwrotu z inwestycji, należy pamiętać, że jest on dość ogólny i nie uwzględnia np. wahań zysku czy sezonowości, a tym bardziej szeregu innych dodatkowych kosztów np. wynagrodzeń pracowników.

Ostatnia modyfikacja: 2020-09-10 10:15:01

Czy ta definicja była dla Ciebie pomocna?

(4,9/5), głosów: 54
Ocena strony:
Analityk
LinkedIn
Go Top